Güvenli E-Ticaret

Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; (GET)işbu sözleşmede belirtilen "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip Üyelerin Sitenin alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu sözleşmede belirtilen koşullar nezdinde, usulüne uygun şekilde ariyorsan.com’a bildirilmesi durumunda Alıcı tarafından arıyorsan.com’un Güvenli Hesabına aktarılan ürün bedelinin Satıcının hesabına transfer edilmesi, eğer Satıcı borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu Sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı" tarafından ariyorsan.com’a bildirilirse; Alıcı" tarafından arıyorsan.com’un Güvenli Hesabına aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde Alıcıya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve Site detaylarında açıklanan sistemdir.

, "arıyorsan.com Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetini kullanan "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip olan Üyelerin hak ve yükümlülükleri ile "arıyorsan.com"un bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenleyecektir.
          Bu düzenlemeden sonra Yakın bir tarihte, kullanıma alınacaktır.