Doping Satın Alma Şartları

Doping İlanları kategori ve İlan Listeme sistemi içerisinde ilan sahibine bazı belirli ayrıcalıklar sağlayan ilanları daha da öne çıkarma işlemi için uygulanan bir sistemdir.

Doping Fiyatları

Anasayfa Vitrini Doping Fiyatı

 99 (TL)

Kategori Vitrini Doping Fiyatı

35 (TL)

Kalın Yazı Doping Fiyatı

15 (TL)

Acil Acil Doping Fiyatı

 25 (TL)

Güncelim Doping Fiyatı

10 (TL)

Anasayfa Vitrini Dopingi

 1. Arıyorsan.com' un anasayfasında bulunan Vitrin İlanları Bölümünde yayınlanan dopingdir.
 2. Yalnızca Arıyorsan.com ilan verme kurallarına uygun ilanlar Anasayfa Vitrini Dopingi alabilir.
 3. Alınan her doping, ait olduğu ilan numarası için geçerlidir. Başka bir ilana devredilemez.
 4. Anasayfa Vitrini dopingi satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Arıyorsan.com tarafından yapılan kontrol sonucunda Doping yayın süresi ilan onaylanıp yayınlandığı andan itibaren başlar.
 5. Anasayfa Vitrini 3 satır ve 6 sütundan oluşur. Toplam 18 ilan aynı anda görüntülenir.
 6. Vitrinde görünmeyen tüm Vitrin ilanlarına vitrin bölümünün sağ üst köşesinde bulunan "Tüm vitrin ilanlarını göster" bağlantısına tıkladığında görüntülenebilir.
 7. İç Giyim & Fantezi ürünlerine ait ilanlar ilan verme kurallarına uygun olarak yayına alınmış olsalar dahi Anasayfa Vitrini Dopingi satın alamaz.
 8. Piyasa fiyatının çok altında, gerçekçi olmayan fiyatlarla satılmak istenen ürünlere ait yanıltıcı ilanlar için Anasayfa Vitrin Dopingi satın alınamaz.
 9. Üye’nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, Arıyorsan.comun kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde Arıyorsan.com un bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aşağıdaki durumlarda ise doping ücreti iade edilmez

 1. Dopingin süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde.
 2. Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde Anasayfa Vitrini Dopingi satın alınmış ilan, daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) bu kurallara uygunsuz duruma geldiğinde.
 3. Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı Arıyorsan.com üyeliğinden çıkartılması durumunda.

Aşağıdaki durumlarda doping ücreti iade edilir

 1. İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.
 2. Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.
 3. Arıyorsan.com tarafından kaynaklanan teknik hatalar (ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememsi vb.) halinde.
 4. Zaman içinde mevzuatta veya Arıyorsan.com un İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.
 5. Arıyorsan.com Fiyat larda azaltma ve arttırma hakkını her zaman saklı tutar.